Om Konst i VÄst

Konst i VÄst

Välkommen till Konst i VÄst

Välkommen till Konst i VÄst

Konst i VÄst är en ideell konstnärs- och konstförening vars syfte är att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst. Bland annat genom att arrangera medlems utställningar, anordna föredrag, studieverksamhet, resor och övriga aktiviteter rörande ämnet konst.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Vill man medverka i utställningar, kurser eller gå på av föreningen anordnade föredrag måste man lösa ett medlemskap på för närvarande 150 kr/år.
Betalning sker till vårt bankgiro 5448-6584. Ange att det avser medlemsavgift och namn. Det är även bra att samtidigt skicka iväg ett mail till boreninga@gmail.com (Inga-Lill Borén) som är vår kassör, och skriva att du har betalat. Skriv gärna ditt telnr där också.
Vi hälsar alla blivande, nya och gamla medlemmar varmt välkomna till Konst i Väst Facebooksida.
Det går naturligtvis bra att vara med här utan att lösa medlemsavgift för att hålla er uppdaterade på vad vi gör.